Dekorativ bakgrunn

Skoleovernatting

Oversikt over skoler vi har benyttet oss av:

Sverresmyr skole -  Riiser-larsens vei 16, 7004 Trondheim

Huseby ungdomsskole -  Sørflata 2, 7078 Saupstad

Huseby barneskole - Sørflata 2, 7078 Saupstad

Flatåsen skole - Øvre Flatåsveg 59, 7079 Flatåsen

Selsbakk ungdomsskole - Selsbakkvegen 31, 7027 Trondheim

Tiller videregående skole – Blisterhaugvegen 9, 7078 Saupstad