Dekorativ bakgrunn

Regler og vilkår

Påmeldingsfrist er 1.mars.

Siste frist for avmelding er 1.april.

Avmelding to uker eller senere før cup gir bot på 5000 kr.

Påmeldingsavgift blir kun tilbakebetalt ved avmelding før 1.mars.

Avmelding skal skje via mail til cup@kolstad-handball.no

Full pris for leder med lag som bor på hotell. En gratis leder når lag ligger på skole.