Dekorativ bakgrunn

Regler og vilkår

Påmeldingsfrist er 1.mars 2023. Dersom en klasse blir full, prioriteres de som meldte på først OG har betalt påmeldingsavgiften.

Vi sender gebyr for trekking av lag etter påmeldingsfristen 1. mars. Trekking av lag før kampoppsettet er publisert er kr. 3.000,- per lag, mens trekking av lag etter kampoppsettet er publisert er kr. 6.000,- per lag.

Påmeldingsavgift blir kun tilbakebetalt ved avmelding før 1.mars 2023.

Avbestilling av deltagerkort refunderes ikke etter 1. april 2023.

Avmelding skal skje via mail til cup@kolstad-handball.no .

Full pris for leder med lag som bor på hotell. En gratis leder når lag ligger på skole.