Ingen parkering ved Trondheim Spektrum under cupen

Det er ingen parkeringsplasser ved Trondheim Spektrum pga. ombyggingen dere nede. Vi har derfor laget en oversikt over hvor dere kan parkere hvis dere kommer med bil.

Det er flere muligheter ift. parkering både i Ila, på Leutenhaven, ved St. Olav og midtbyen for øvrig. Det er riktignok litt spredt med parkeringsmuligheter i Ila, men flere steder er det fri parkering. Det er bla. offentlig parkering ved Skansen, og det er som regel ledige plasser på og rundt Leütenhaven. Det finnes også automatplasser på Øya og St. Olavs Hospital.

Det er lurt å være ute i god tid og bruk helst offentlig transport til hallen.  Det går busser både til Samfundet og Ila, som er i relativt kort gangavstand fra Spektrum. 

Denne oversikten viser avstand til offentlige parkeringsplasser i nærheten av Trondheim Spektrum.
Denne oversikten viser parkeringsmuligheter på Ila, som ligger rundt 5 minutter fram Trondheim Spektrum.