Hittegods

Forespørsler vedrørende gjenglemte effekter rettes til hovedsekreteriatet i Trondheim Spektrum eller Kolstad Arena.

I ettertid av helgen så kan e-post cup@kolstad-handball.no benyttes.