Hittegods

Forespørsler vedrørende gjenglemte effekter rettes til hovedsekreteriatet i Trondheim Spektrum.

I ettertid av helgen så kan e-post post@kolstad-handball.no benyttes.