Siste nytt

Vi i DNB Trondheim Håndballcup planlegger fortsatt for at det blir cup i slutten av april. Vi er sterke i troen på at vi skal få til å gjennomføre DNB Trondheim Håndballcup, men på grunn av reisebegrensninger så kan vi dessverre ikke ta imot lag utenfor Trøndelag. Slik som det ser ut i dag, kan vi kun gjennomføre cupen for lag i Trondheim Kommune, men vi setter også opp noen grupper med trønderske lag like utenfor Trondheim Kommune, i tilfelle det viser seg at myndighetene åpner for at vi kan spille kamper på tvers av kommunegrensene. Det vil vi få en avklaring på i midten av april.

Reiselag

DNB Trondheim Håndballcup 2021 blir ikke helt som vi hadde håpet på. Etter regjeringens innstramninger denne uken, kan vi dessverre ikke ta imot lag fra hele Norge. Dette er selvfølgelig veldig trist, men slik som situasjonen med Covid-19 er nå, er det urealistisk å tro at vi skal få til det. Årets cup vil bli gjennomført med lag fra Trøndelag, noe som pr i dag er mulig å gjennomføre.

Utvidelse

For at vi skal kunne gjennomføre cupen i forhold til smittevern, ser vi oss nødt til å utvide med flere spilledager. Det vil si at vi allerede mandag 19.04 vil starte med kamper. Med tanke på at det skal være tid mellom kampene slik at lag kommer seg ut av hallen før nye lag kommer inn, er vi nødt til å gjøre dette tiltaket. Vi håper at dette ikke skaper utfordringer dere.

Gjennomføring av kamper

For lagene i alderen 12-18 år vil det bli lagt opp til en kamp hver dag. Bortsett fra sluttspill, da kan det bli opp til to kamper på en dag for hvert lag. For at vi skal kunne klare å gjennomføre kampene innenfor de rammene som nå er satt i forhold til smittevern må alle lag varme opp utendørs. Alle våre kamparenaer har store uteområder som kan benyttes til dette. Vi tillater fire ledere pr.lag, disse må registreres i Profixio før cupen starter. Lagene vil bli geleidet av cupens frivillige fra uteområdet og inn på banen de skal spille. Når kampen er ferdig, vil lagene bli geleidet ut av hallen av samme frivillig.

Publikum

Det er ikke tillatt med publikum under cupen. Men vi åpner for at lagene selv kan streame kampene, slik at foreldre og andre kan se kampene hjemme i stuen. Dette må avklares på forhånd med motstander. Den som streamer kampen, må være en av de fire lederne som kan være med laget.

Minihåndball

For våres yngste deltagere vil kampene bli gjennomført om formiddagen lørdag 24.04 i Kolstad Arena. For at vi skal kunne gjennomføre minikampene, med korte pauser mellom kampene for hvert lag, er dette den beste måten å gjøre det på. Premieutdeling for de yngste lagene utgår, men i stedet får lagleder utdelt diplomer og medaljer som kan deles ut utenfor hallen når kampene er ferdig.

Avmelding

Ved avmelding før 1. april vil lagene få refundert påmeldingsavgiften, i og med at rammebetingelsene for cupen har endret seg en god del. Vi refunderer ikke påmeldingsavgifter etter 1. april, og da vil det være et gebyr på 5.000,- Unntaket er hvis noen av lagene får covid-19 og havner i karantene, da vil det være mulig å trekke seg vederlagsfritt.

Avmelding kan gjøres via skjemaet her: Trondheim Cup (trondheimhandballcup.no)

Mvh DNB Trondheim Håndballcup