Turneringsreglement DNB Trondheim Håndballcup 2016

Turneringsreglement

En spiller kan kun delta på ett lag i en og samme klasse.

I klassene J/G 7 tom. 11 år spilles aktivitetsserie uten sluttspill. Puljeoppsettet blir satt opp slik at lagene får minimum fire kamper.

Klasse Mini (7 – 9 år) spilles etter NHFs regler for minihåndball. Minihåndballturneringen vil bli forsøkt avviklet over kun én dag, avhengig av antall påmeldte reiselag i klassen.

Klasse 10 og 11 år spilles med 5+1 på banen. 10 år spilles på både stor og mellomstor bane. Kamper på stor bane i disse klassene spilles med nedsenket tverrligger.

Lagene fra 12 år og oppover blir delt inn i puljer som spiller enkel serie. Etter endt puljespill, fordeles lagene til A- og B-sluttspill. Sluttspillene avvikles som Cup. Ellers spilles kampene iht. NHFs reglement, med noen unntak.

 

Spilletider

 • Mini (J/G 7-9 år): 1 x 18 min
 • J/G 10 og 11 år: 1 x 20 min
 • J/G 12-15: 1 x 25 min
 • J/G 16 og 18: 1 x 30 min

 

Aktivitetsserien

 • Aktivitetsserien for 7 til 9-årsklassen spilles som minihåndball.
 • Banestørrelse ca 20 x 12 meter
 • Målstørrelse 160 x 240 cm
 • 4 samtidige spillere på banen (inkl målvakt), ingen begrensninger på antall spillere pr.lag.
 • Ballstørrelse 0

 

Se link for NHFs regler for minihåndball.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/spilleregler-minihandball/

 

Aktivitetsserien for 10- og 11- årsklassen spilles med følgende:

 • Mellomstor bane (Kun 10-årklassen)
 • Stor bane med senket tverrligger (Begge klasser)
 • 5+1 spiller

 

Kampavvikling

I klassene J12, G12, J13, G13, J14, G14, J15, G16 og J16 fordeles lagene i hver pulje til A-sluttspill og B-sluttspill i.h.h.t. kampoppsettet. Lagene er delt i puljer på ca 3-5 lag.

 

Premiering

J/G 7 tom. 11 år

 • Alle får diplom og medalje

 

J/G 12 tom. 18 år

 • Vinner A-sluttspill: Pokal og vinnerskjorte Trondheim Håndballcup
 • plass A-sluttspill: Pokal
 • Vinner B-sluttspill: Pokal
 • Det blir kåring av beste spiller i alle finaler

Premieutdeling skjer i etterkant av hver finale.

 

Rekkefølgeberegning i puljespill

Dersom det i det innledende seriespillet oppstår poenglikhet mellom to eller flere lag i puljen, avgjøres rekkefølgen i puljen etter følgende regler:

 1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
  2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
  3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
  4. Målforskjell totalt
  5. Flest scorede mål totalt
  6. Loddtrekning

Ved utregning etter punkt 1 – 3, settes det opp en tabell hvor kun de lag som har lik poengsum inngår. Ved utregning etter punkt 4 – 5 benyttes den opprinnelige tabellen for hele puljen.

Ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, avgjøres kampen ved «sudden death» (første målet vinner) uten tidsbegrensning. «Sudden death» settes i gang med dommerkast på midten av banen. Dette gjelder også ved uavgjort etter ordinær tid i finalene.

 

Generelt

Flere unntak fra NHF reglement:

Kampene spilles uten time-out. Dommerne er instruert til ikke å stoppe klokken, bortsett fra ved følgende situasjoner:

 • Skader som kan bli langvarige. Skadde spillere skal behandles utenfor spillebanen så langt det er medisinsk forsvarlig.
 • Ved uthaling av tid mot slutten av jevne kamper. Dommerne må være flinke til å bestraffe denne type usportslig opptreden.
 • Ved utvisning, 2-min eller Rødt kort, skal spiller straks forlate spillebanen, uten å drøye tiden. Utvisningstiden starter fra spilleren har forlatt spillebanen.

 

Juryen har en langt høyere terskel for å beordre ny kamp etter en protest enn i ordinært seriespill. Protester på feil som ikke påvirker kamputfallet eller er likt for begge lag (eller alle i en pulje) vil bli avvist.

Det kan benyttes et ubegrenset antall spillere. Alle spillere må være spilleberettiget for laget de spiller på.

 

Presisering:

For å unngå misforståelser rundt regelen om spillervandring mellom 1. og 2. lag, viser vi til NHFs $85 2-3e Bestemmelser for Turneringer, der det fastslås at en spiller i en turnering ikke kan delta på flere lag i samme klasse. Guttelag i 12, 13 og 14 årsklassen kan benytte inntil 3 jenter i samme aldersklasse eller yngre uten videre godkjenning. I aktivitetsseriene (7- 11 år) kan et ubegrenset antall jenter benyttes i gutteklassen. Eventuelle unntak kan dispenseres av turneringsledelsen.

 

Protester

Protester på tilfeller inntruffet under kamp, må fremmes skriftlig med lagleders underskrift og leveres hovedsekretariat senest 15 minutter etter kampslutt. Protestgebyret er satt til kroner 500,- og leveres samtidig med den skriftlige protesten. Protestgebyret tapes hvis protesten trekkes eller forkastes.

Det gjøres oppmerksom på Spilleregel 17.11

 • Dommernes avgjørelser på bakgrunn av deres situasjonsbedømmelse er endelige
 • Det kan kun nedlegges protest mot avgjørelser som ikke er etter reglene

 

NHF Kamp- og konkurransereglement

 • 8

(3) Skulle et lag ved protest eller annen årsak tilkjennes seieren, settes resultatet til 0-0.

 

Legitimasjon forevises på forlangende av jury. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

 

Dispensasjoner

Dispensasjoner gitt av NHF eller region gjelder også i turneringen.

 • Dispensasjonen er gitt for å fremme aktivitet, og skal ikke under noen omstendighet brukes i den hensikt å styrke laget. Kun én dispensasjonsspiller kan benyttes som utespiller av gangen.

 

Tekniske opplysninger om kampavvikling

Kampprogrammet er tett, dermed må alle lag være klare 5 minutter før kampstart.

 • Det lag som står oppnevnt som hjemmelag, begynner til venstre (sett fra sekretariatet), stiller med ball og tar avkast. Ved draktlikhet, må bortelaget stille med reservedrakter eller vester.
 • Alle lag må ta med reservetrøyer eller vester og ball.
 • Når sekretariatet blåser av kampen for full tid, forlater de spillende lag banen, mens de ventende lag umiddelbart inntar banen.

 

Klisterbruk:

Vi minner om klisterforbud i alle klasser til og med J/G 14 år.

 

Dommere

Det etterstrebes å sette opp dommere som er nøytrale så lang som praktisk mulig.

I alle A-finaler er det nøytrale dommere