Fotografering

TiTT Melhuus kommer for å ta lagbilde av alle påmeldte lag. Lagbildene vil bli tatt på søndag fra 09.00 til 14.00. Tidsplan for fotografering vil være tilgjengelig i sekreteriatet, og vi forventer at alle er på plass i god tid før de skal ta lagbilde. Lagbildene tas i vrimleområdet utenfor F-hallene. Det er viktig at lagleder skriver opp adresse for hvor dere vil få tilsendt lagbildene, så vil TiTT Melhuus sørge for å sende ut lagbilder til samtlige spillere på cupen. Totalt 2000 lagbilder som sendes i posten av TiTT Melhuus, helt kostnadsfritt!