Alle lag som har kjøpt A-kort og skal ha skoleovernatting, møter på Kolstad Skole når de ankommer Trondheim på fredag. Dere kan sjekke inn her fra og med fredag kl. 17.00. Lag som ikke skal ha skoleovernatting, henvender seg i infoskranken i Trondheim Spektrum når dere ankommer cupen. Infoskranken ligger i 2. Etasje utenfor hall D i Trondheim Spektrum. Det samme gjelder de som har B-kort, og ankommer cupen på lørdag.

Cupkort og billetter til cupmoro og/eller Teen Party vil bli utlevert når dere ankommer cupen. De som skal overnatte må også skrive under på ordensreglement på skolene.

Lag fra 11 år og nedover vil få utdelt diplomer når dere kommer. Vi ber om at dere fyller ut navn på disse og tar vare på dem fram til premieutdelingen. Se info om premiering.