Noen ledige plasser fortsatt

Når vi satte i gang tankene om å etablere en ny håndballcup høsten 2014 så hadde vi en målsetning om at vi skulle få på plass 150 påmeldte lag til årets cup. Vi kan nå meddele at den målsetningen er nådd, og det er nesten 160 påmeldte lag til DNB Trondheim Håndballcup 2015. Det er flest påmeldte jentelag, men også god påmelding i de fleste gutteklassene. Selv om den offisielle påmeldingsfristen nå er utløpt, så har vi noen klasser der vi åpner for å ta inn noen flere lag.

 

Klasser med mulighet for etterpåmelding:

G-16

G-14

G-8

J-18