Turneringsregler

KLASSEINNDELING OG SPILLETIDER,

Jenter/Gutter 8 år                født 2006 eller seinere             1 x 18 min  (aktivitetsserie)

Jenter/Gutter 9 år                født 2005 eller seinere             1 x 18 min  (aktivitetsserie)

Jenter/Gutter 10 år              født 2004 eller seinere             1 x 20 min  (aktivitetsserie)

Jenter/Gutter 11 år               født 2003 eller seinere             1 x 20 min.  (aktivitetsserie)

Jenter/Gutter 12 år              født 2002 eller seinere             1 x 25 min.  (finaler 2 x 15 min.)

Jenter/Gutter 13 år              født 2001 eller senere               1 x 25 min   (finaler 2 x 15 min)

Jenter/Gutter 14 år              født 2000 eller seinere             1 x 25 min.  (finaler 2 x 20 min.)

Jenter/Gutter 16 år              født 1998 eller seinere              1 x 25 min. (finaler 2 x 20 min.)

Jenter/Gutter 18 år              født 1996 eller seinere             1 x 30 min.  (finaler 2 x 20 min.)

I finalene er det 5 minutters pause mellom omgangene. Eventuell «sudden death» i sluttspill og finaler, starter umiddelbart etter avsluttet ordinær spilletid.
Tidsskjemaet er stramt så vi må be lagene være kampklare i god tid før kampstart.
Lag som møter seinere enn 5 minutter etter oppsatt kamptidspunkt (korrigert for eventuelle forsinkelser på banen) ansees som ikke møtt!

Ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, avgjøres kampen ved «sudden death» (første målet vinner) uten tidsbegrensning. «Sudden death» settes i gang med dommerkast på midten av banen. Dette gjelder også ved uavgjort etter ordinær tid i finalene.

Alle kamper spilles uten lagstime-out. Klokka stoppes kun ved skader.

 

SPILLEBERETTIGELSE
En spiller kan delta i flere klasser såfremt NHF`s aldersbestemmelser overholdes. Spillernes alder må kunne dokumenteres ved eventuelle protester. Eventuelle gyldige dispensasjoner må også kunne fremlegges ved behov. Alle lag som har hatt dispensasjoner siste sesong, kan benytte disse under DNB Trondheim Håndballcup uten ytterligere tillatelse fra arrangør. Alle lagets spillere skal være påført spillerlisten. Påføring av nye spillernavn på innleverte lister, kan ikke skje etter at sluttspillet i den klassen spilleren skal delta i, har startet. I miniklassene kan jenter og gutter delta uten begrensninger. I aktivitetsklassene J10 og J11 kan inntil 3 gutter være på banen samtidig. I gutteklassene kan jenter fritt delta.

 

SPILLESYSTEM
Lagene delt inn i puljer på 4 – 5 lag som spiller enkel serie. De to beste lagene i hver pulje går til A-sluttspill, mens de øvrige går til B-sluttspill. Det er kun B-sluttspill i de klassene med mer enn 1 pulje.

 

DOMMERE
Det er satt opp dommere i alle klasser fra og med 10 år. I Miniklassene må hjemmelaget (det laget som er ført opp først i kampen) stille med egen kampveileder.

 

LAG SOM IKKE MØTER
Dersom et lag ikke møter til oppsatt kamp, tilkjennes motstanderen seieren. Dersom det gjelder kamp i seriespill, gis motstanderen 2 poeng og kampresultatet settes til 0 -0. Lag som ikke møter til to av sine innledende kamper, strykes fra turneringen. Eventuelle kamper som laget måtte ha spilt, strykes. Lag som strykes eller trekker seg seinere enn
1 uke før første kamp, ilegges et gebyr på kr 1.000,-

 

BANER
Alle kampene spilles innendørs i Trondheim Spektrum.

 

REGLER VED POENGLIKHET
Dersom det i det innledende seriespillet oppstår poenglikhet mellom to eller flere lag i puljen, avgjøres rekkefølgen i puljen etter følgende regler:

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell totalt
5. Flest scorede mål totalt
6. Loddtrekning

Ved utregning etter punkt 1 – 3, settes det opp en tabell hvor kun de lag som har lik poengsum inngår. Ved utregning etter punkt 4 – 5 benyttes den opprinnelige tabellen for hele puljen.

 

PROTESTER
Eventuelle protester skal leveres skriftlig til banesekretariatet på den banen hvor kampen det protesteres på, ble spilt. Protesten må leveres umiddelbart og seinest 10 minutter etter kampslutt, være underskrevet av lagleder og vedlagt et protestgebyr på kr. 500,-. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Protesten avgjøres endelig av turneringens jury.

 

DRAKTLIKHET, AVKAST
Laget som er oppført først i kampoppsettet, starter kampen til venstre for sekretariatet (sett fra sekretariatet) med egen ball. Ved draktlikhet plikter det laget som står oppført sist i kampoppsettet å skifte drakter. Lagene skal benytte drakter i samsvar med klubbenes offisielle draktfarger på www.handball.no

 

KLISTERBRUK
De nye reglene om klisterbruk gjelder også for DNB Trondheim Håndballcup. Det betyr at det er klisterforbud til og med J/G 14 år.

 

Forøvrig gjelder Norges Håndballforbund og NHF Region Midt-Norges regler.