Pressemelding fra DNB Trondheim Håndballcup

Med bakgrunn i siste dagers utvikling ift. koronaviruset  er det nå bestemt at DNB Trondheim Håndballcup utsettes og gjennomføres onsdag 7. oktober til søndag 11. oktober i Trondheim Spektrum og Kolstad Arena. Tilreisende lag spiller fom. fredag 9. oktober.

Alle som har meldt seg på DNB Trondheim Håndballcup er fortsatt påmeldt, selv om cupen nå blir flyttet til oktober. Det betyr samtidig at vi ikke kommer til å refundere påmeldingsavgiften til de lagene som evt. velger å trekke seg fra cupen. Dette er selvsagt også ut fra økonomiske hensyn, da påmeldingsavgiftene går til å dekke alt arbeidet vi gjør med planlegging, markedsføring og tilrettelegging av cupen.

Når det gjelder forhåndsbestilte deltakerkort under cupen, vil disse bestillingene være gjeldende også i oktober. Hvis det er noen lag som likevel ønsker å trekke seg fra cupen og få refusjon for deltakerkort, må vi ta stilling til dette først når vi har fått avklart hvilke kostnader vi vil stå igjen med etter utsettelsen. Vi vil ha nærmere informasjon om dette når vi har fått snakket med leverandører av overnatting, transport, bespisning mm.

Vi beklager på det sterkeste at det har blitt slik, men tror samtidig at vi skal få til en fantastisk bra håndballcup i oktober! Evt. spørsmål om cupen sendes til cup@kolstad-handball.no og vil besvares så snart vi har noen gode svar å gi dere.

Nyheter fra media